Download Video + MP3:

17 PUPUH (Tujuh Welas Pupuh)

Pupuh téh nyaéta wangun puisi lisan tradisional Sunda (atawa, mun di Jawa, katelah ogé macapat) nu tangtu pola (jumlah engang jeung sora) kalimahna. Nalika can pati wanoh kana wangun puisi/sastra modérn, pupuh ilahar dipaké dina ngawangun wawacan atawa dangding, luyu jeung watek masing-masing pupuh nu ngawakilan kaayaan kajadian nu keur dicaritakeun. (Wikipedia)

Pupuh adalah bentuk puisi tradisional bahasa Sunda yang memiliki jumlah suku kata dan rima tertentu di setiap barisnya. Terdapat 17 jenis pupuh, masing-masing memiliki sifat tersendiri dan digunakan untuk tema cerita yang berbeda. (Wikipedia)

Download Pupuh MP3:

1. Pupuh Pucung
1. Pupuh Pucung (Kacapi)
1. Pupuh Pucung (Kawih)
2. Pupuh Maskumambang
2. Pupuh Maskumambang (Kacapi)
2. Pupuh Maskumambang (Kawih)
3. Pupuh Kinanti
3. Pupuh Kinanti (Kacapi)
3. Pupuh Kinanti (Kawih)
4. Pupuh Magatru
4. Pupuh Magatru (Kacapi)
4. Pupuh Magatru (Kawih)
5. Pupuh Balakbak
5. Pupuh Balakbak (Kacapi)
5. Pupuh Balakbak (Kawih)
6. Pupuh Asmarandana
6. Pupuh Asmarandana (Kacapi)
6. Pupuh Asmarandana (Kawih)
7. Pupuh Ladrang
7. Pupuh Ladrang (Kacapi)
7. Pupuh Ladrang (Kawih)
8. Pupuh Lambang
8. Pupuh Lambang (Kacapi)
8. Pupuh Lambang (Kawih)
9. Pupuh Mijil
9. Pupuh Mijil (Kacapi)
9. Pupuh Mijil (Kawih)
10. Pupuh Jurudemung
10. Pupuh Jurudemung (Kacapi)
10. Pupuh Jurudemung (Kawih)
11. Pupuh Wirangrong
11. Pupuh Wirangrong (Kacapi)
11. Pupuh Wirangrong (Kawih)
12. Pupuh Gurisa
12. Pupuh Gurisa (Kacapi)
12. Pupuh Gurisa (Kawih)
13. Pupuh Sinom
13. Pupuh Sinom (Kacapi)
13. Pupuh Sinom (Kawih)
14. Pupuh Gambuh
14. Pupuh Gambuh (Kacapi)
14. Pupuh Gambuh (Kawih)
15. Pupuh Pangkur
15. Pupuh Pangkur (Kacapi)
15. Pupuh Pangkur (Kawih)
16. Pupuh Dangdanggula
16. Pupuh Dangdanggula (Kacapi)
16. Pupuh Dangdanggula (Kawih)
17. Pupuh Durma
17. Pupuh Durma (Kacapi)
17. Pupuh Durma (Kawih)
18. Pupuh Kinanti (Salendro & Kacapi)
18. Pupuh Kinanti (Salendro & Kawih)
18. Pupuh Kinanti (Salendro)

Download juga Sawer Panganten MP3

Pupuh Video:

pupuh-asmarandana1

1. Asmarandana>>

Size: 12,819 kb – File Format: mpghttp://4shared.com by Badru Tamam Mifka

———————————————————————————————————

pupuh-balakbak

2. Balakbak>>

Size: 13,567 kb – File Format: mpghttp://4shared.com by Badru Tamam Mifka

———————————————————————————————————

pupuh-dangdanggula

3. Dangdanggula>>

Size: 22,184 kb – File Format: mpghttp://4shared.com by Badru Tamam Mifka

———————————————————————————————————

pupuh durma

4. Durma>>

Size: 11,427 kb – File Format: mpghttp://4shared.com by Badru Tamam Mifka

———————————————————————————————————

pupuh-gambuh

5. Gambuh>>

Size: 13,040 kb – File Format: mpghttp://4shared.com by Badru Tamam Mifka

———————————————————————————————————

pupuh-gurisa

6. Gurisa>>

Size: 12,982 kb – File Format: mpghttp://4shared.com by Badru Tamam Mifka

———————————————————————————————————

pupuh-juru-demung

7. Juru Demung>>

Size: 19,306 kb – File Format: mpghttp://4shared.com by Badru Tamam Mifka

———————————————————————————————————

pupuh-kinanti

8. Kinanti>>

Size: 14,714 kb – File Format: mpghttp://4shared.com by Badru Tamam Mifka

———————————————————————————————————

pupuh-ladrang

9. Ladrang>>

Size: 9,948 kb – File Format: mpghttp://4shared.com by Badru Tamam Mifka

———————————————————————————————————

pupuh-lambang

10. Lambang>>

Size: 19,519 kb – File Format: mpghttp://4shared.com by Badru Tamam Mifka

———————————————————————————————————

pupuh magatru

11. Magatru>>

Size: 13,619 kb – File Format: mpghttp://4shared.com by Badru Tamam Mifka

———————————————————————————————————

pupuh-maskumambang

12. Maskumambang>>

Size: 19,549 kb – File Format: mpghttp://4shared.com by Badru Tamam Mifka

———————————————————————————————————

pupuh-mijil

13. Mijil>>

Size: 13,357 kb – File Format: mpghttp://4shared.com by Badru Tamam Mifka

———————————————————————————————————

pupuh pangkur

14. Pangkur>>

Size: 23,909 kb – File Format: mpghttp://4shared.com by Badru Tamam Mifka

———————————————————————————————————

pupuh pucung

15. Pucung>>

Size: 20,870 kb – File Format: mpghttp://4shared.com by Badru Tamam Mifka

———————————————————————————————————

pupuh-sinom

16. Sinom>>

Size: 13,399 kb – File Format: mpghttp://4shared.com by Badru Tamam Mifka

———————————————————————————————————

pupuh-wirangrong

17. Wirangrong>>

Size: 26,435 kb – File Format: mpghttp://4shared.com by Badru Tamam Mifka

———————————————————————————————————

YAYASAN NURHIDAYAH

Sundanese culture & Social Worker

Anggitan:

Drs. H. R. Hidayat Suryalaga

Nu Tembang

Drs. R. Deden Guntari Hidayat

Pratiwi Nugraha S. Pd

Kacapi:

Pepep Rohayat

———————————————————————————————————

Pupuh Mp3:

(Download di link video di atas)

———————————————————————————————————

https://manuskripkesunyian.wordpress.com

http://achmad.web.id

http://www.4shared.com

http://www.ziddu.com

Related Posts: Tulisan Yang Berkaitan dengan Kebudayaan Sunda:

About these ads