mifka weblog

4 Juli 2008

Rupa-Rupa Leumpang

Filed under: Zero — by Badru Tamam Mifka @ 6:42 am
Tags: ,

LEUMPANG

Boyot = leumpang kendor bangun bareurat awak, mindeng katinggaleun batur

Deog/ pengkor = leumpang dingdet lantaran suku nu sabeulah rada pondok

Dohot-dohot = leumpang lalaunan bari semu dodongkoan cara peta nu ngadodoho

Egang/ egol = leumpang jiga budak nu anyar disunatan lantaran bisul dina palangkakan, jste.)

Gonjleng = leumpang awewe bari ngobah-ngobahkeun awak, haying narik perhatian lalaki

Ingkud-ingkudan/ jingkrung = leumpang teu bener lantaran nyeri suku, jste.

Jarigjeug/ jumarigijeug = leumpang bari semu rek labuh, biasana jalma nu geus kurang tanaga atawa nu kakara hudang gering.

Jingjet = leumpang semu hese ngalengkah lantaran cacad suku atawa make samping nu heureut teuing

Kepoh = leumpang teu bener lantaran tuur rada paadu (kawas aksara X)

Kukurubutan = leumpang rada dodongkoan dinu bala atawa dinu remet kakayon

Moyongkod/ mongkoy = leumpang anca rada dongko, nembongkeun ulat sieun atawa era

Narabas = leumpang di nu bala atawa din u remet kalawan teu midul cucuk, jsb.

Neker = leumpang di tempat nu nanjak pisan (netek)

Nelenden = leumpang budak, anca, pikalucueun

Niliktik = leumpang budak nu kakara bias leumpang gancang, titiliktikan ka ditu ka dieu

Nolog = lempang talag-tolog (lantaran teu awas) di nu poek

Noyod = leumpang nurutkeun karep sorangan, teu malire ka nu nyaram

Ngabadaus = leumpang semu gancang, teu luak lieuk

Ngabengbeos/ mengpeos = leumpang teu luak lieuk, biasana lantaran aya kakeuheul, kateusugema, jste.

Ngabring = leumpang babarengan (lobaan)

Ngabrul = kaluar atawa indit babarengan

Ngaburudul = kaluar lobaan ti tempat

Ngadaligdeug/ dalugdag-daligdeug = leumpang kawas nu mabok, kawas nu rek titotolonjong, jarugjag-jarigjeug

Ngadedod = (awewe) nu leumpang anca, sarta biritna ka kenca ka katuhu

Ngadigdig = leumpang gancang sarta segut

Ngadigleu = leumpang kendor, semu bareurat ngalengkah

Ngadudud = leumpang gancang teu luak-lieuk

Ngagandeuang = leumpang bari dada ajeg, bari keupat laun

Ngageang =leumpang semu egang

Ngageblay = leumpang awewe, anca, bari keupat laun, geblay-geblay

Ngageblig = leumpang bari neundeut-neundeutkeun suku tepi kadenge sora blig, blig, blig, sabalikna tina keketeyepan.

Ngageboy = leumpang awewe nu rada lintuh, awakna semu leuleus

Ngagegag = leumpang kendor semu bareurat awak

Ngageyot/ ngagiyet = leumpang awewe bari semu ngobah-ngobahkeun bujur

Ngageuyeunggeung = leumpang laun nu keur gering atawa nu kakara hudang gering

Ngagidig/ ngagedig = leumpang gancang sarta segut (sarua jeung ngadigdig)

Ngagigeug = leumpang semu beurat ku awak, oyag ka kenca ka katuhu.

Ngagilincing = sesebutan nu keur leumpang teu mawa naon-naon

Ngagiplek = leumpang awewe bari semu ngagutak-gitek bujur

Ngalanggeor = leumpang awewe, biasana nu lenggik, nu alus katempona

Ngalejeg/ lajag-lejeg = leuleumpangan dihareupeun batur bari ambek

Ngalenghoy = leumpang alon lantaran cape

Ngaleut = leumpang babarengan (jalma na leuwih loba tibatan ngabring)

Ngaleyad = leumpang anca diaplen

Ngantay = sarua jeung ngaleut

Ngeungkeuy = saharti jeung ngaleut

Ngeteyep = leumpang laun (biasana nu keur ngintip) sieun kadenge/ katempo ku batur

Ngincid = leumpang gancang sorangan

Ngingkig = leumpang ganjang teu luak-lieuk

Ngiciprit = leumpang keur waktu hujan atawa loba keneh cileuncang

Nyelenceng = leumpang gancang sosoranganan, miheulaan batur

Ngungkug = leumpang gancang teu luak-lieuk

Nyerenteng/ nyirinting = leumpang semu lumpat nyampeurkeun batur (bari ambek)

Rarampeolan = leumpang semu leuleus (nu keur mabok, jste.)

Rincug = leumpang teu bener lantaran nyeri dampal suku, atawa leumpang di nu bala sieun kacugak lantaran teu make sandal/ sapatu

Sasampoyongan = leumpang gagaleongan (nu keur mabok, jste.)

Seseleket = leumpang di antara jelema loba

Seselendep = sarua jeung seseleket

Singkang = leumpang semu jegar lantaran sukuna (ti lebah tuur ka handap) semu kaluar, sabalikna tina kepoh)

Tonggoy = lumping teu luak lieuk, bari tungkul, teu mirosea ka nu ngageroan

Totolonjongan = leumpang kawas nu rek tijongjolong

Turugtug, nurugtug = leumpang gancang di nu mudun

Tuturubun = leumpang turun rurusuhan, buru-buru

https://manuskripkesunyian.wordpress.com/2008/07/04/rupa-rupa-leumpang/

Nu sanesna>>

Iklan

2 Komentar »

  1. […] Baca Selengkapnya… […]

    Ping balik oleh Budaya – Basa Sunda « .mifkąiŝmę węblōg. — 4 Juli 2009 @ 8:10 am |Balas

  2. Keausan geus labuh terus geuwat hudang deui bari rurusuhan

    Komentar oleh Suhe — 16 Oktober 2017 @ 2:03 pm |Balas


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Kirim komentar

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: