mifka weblog

10 Mei 2009

Kirim Puisi Sunda

Filed under: Zero — by Badru Tamam Mifka @ 7:19 pm
Tags:

Mangga ka dulur-dulur nu mikacinta sastra Sunda, bilih bade ngiringan-ngaramekeun ngintun sajak sunda, kintun we dina kotak komentar. Sajakna ku simkuring bade ditautkeun didieu. Diantos pisan.

Sajak Sunda:

Sumirat Cahya Dina Wewengkon Sukma karya Dhecka

Kamana Angin Priangan??? Karya Oeroeg Santana

Cutatan Peuting Karya Asep Komara

Hariring karya Mughni Ismaya Putrataryana


Iklan

24 Komentar »

 1. puisina bebas kang? ^_^
  ngiring aub ah… manawi tiasa ka anggo hhehehe…

  -Sumirat Cahya Dina Wewengkon Sukma-

  Gung Degung Ngadegna Hyang Agung
  Mapag kidung….. Cianjuran ciri anu ngajurung pangabdian
  Patarema jeung gelik suling nu ngajak diri…Nyumurup nyumerepkeun ka eling
  Ka Gusti Nu Maha Suci
  Pamuntangan diri pikeun sakumna pangabdi
  Hayu mulang kana ka sajatian
  Jati nu mawa kawalagrian
  Jati nu mawa kasampurnaan
  Jati nu baris mayungan ku kasalametan
  Asyhadu anlaa ila ha ilalloh wa asyhadu anna Muhammadarosulluloh
  Teu daya teu upaya anging gusti Nu Maha Kawasa

  Komentar oleh dhecka — 12 Mei 2010 @ 8:00 pm |Balas

 2. Hariring lain nu kuring
  Haleuang lain nu urang
  Hariring Kagungan Nu Maha Wening
  Haleuang Kagungan Nu Maha Wenang

  Komentar oleh Mughni Ismaya Putrataryana — 16 Juni 2010 @ 2:31 pm |Balas

  • ah eta mah nurutan ki dalang ASEP

   Komentar oleh andri heryanto — 27 Juli 2012 @ 4:01 am |Balas

 3. CUTATAN PEUTING

  Dug..Geus tibra hiji malati, dina gawir surti
  Mindingan sari, boa moal hegar deui
  Kojengkang riwanna kareret di jomantara
  Nu hanjakal ngan wungkul kadongkang ku gantar lamunan

  Reungeukeun masing teleb rongheap peuting nyirep buana
  Mangsa sang Badra ceuleuyeu di mega hideung
  Ketug jantungna bet sawirahma jeung nu ngageubra
  Kalan-kalan antare, sakapeung tatalu nutug karempan

  Moal,..moal cangcaya najan sakeudeung deui aya balebat
  Inyana geus ngabiur nyemprung ka alam implengan
  Enya, tibra keneh malati taya karingrang
  Najan sakapeung kabadug juringkang bentang.

  (Rawalumbu, 11 Juli 23.30)

  Komentar oleh Asep Komara — 12 Juli 2010 @ 7:39 am |Balas

  • Aduuuhh aya ku nyelecep kana jajantung macana ge. Raos di aosna..

   Komentar oleh Di antoine — 24 Juni 2013 @ 5:07 pm |Balas

 4. KAMANA ANGIN PRIANGAN ???

  seungit angin priangan, ngusapan embun-embunan
  hawar-hawar rerendahan ngahariring ayun ambing
  seungit angin kayangan, sumerep na lelembutan
  hawar-hawar rerendahan ngahariring éling-éling mangka éling

  waas éta tembang
  kamari katineungkeun kénéh
  dihariringkeun disisi huma, mumunggang Cikuray lebah handap
  dipirig haliwir angin, digupay dangdaunan
  dialokan ricit piit
  mangsana patani ngaguar leuweung pihumaeun
  ngagecruk pacul mapag taneuh beureum
  malikkeun kanyaah ka lembur pamatuhan
  lembur tempat kuring digubragkeun ka alam dunya
  lembur tempat kuring digedekeun di pangulinan
  lembur tempat kuring tatapa nyiar pangarti
  maguran di padepokan jati Sunda

  waas eta tembang
  harita dihaleuangkeun
  dipiring jentreng kacapi, jeung gelikna suling
  mapag usum ngijih, rek tebar binih
  dangdaunan nu maruragan kokoleangan
  nambah sarina kanyaah ka mangsa lawas
  mangsana panceg jungkiringnya Pajajaran
  mangsana seungit nyambuangna Siliwangi
  kakoncara ka sakabeh Nusantara
  pamolahna ki Sunda harita
  dina Palagan Bubat
  ciri siloka urang Sunda nu digjaya
  najan nepi kamana, ka waktu iraha
  moal leungit
  moal musnah
  asal aya nu mikanyaah

  waas eta tembang
  ayeuna tinggal panineungan
  geus leungit silokana
  tinggal waasna wungkul
  catetan nu aya tinggal jungkiringna
  kasilih ku rohakana caah modernisasi
  runggunuk huma geus teu mangrupa
  ledokna pasawahan geus luntur warnana
  seungit tatangkalan geus murag sarina
  kasilih … kaganti
  lalaunan … najan samar-samar
  leungit … kasapu haliwir angin globalisasi

  najan kitu
  kumaha urang
  nyaah atawa tega
  miara atawa palastra
  jati Sunda
  jati urang sarerea

  Komentar oleh Oeroeg Santana — 24 Juli 2010 @ 6:55 am |Balas

 5. GERENTES NU NGANGRES

  Gulidag rasa bet tuluy ngamuara jeroeun dada
  Sedengkeun tanggul cimata karasa rek bengkah nangtang ca’ah nu rongkah
  Sawirahma jeung ratugna dulag na jajantung
  Kapireng galindeng takbir nu antare ngagerihan pikir

  Nyanggakeun sadaya-daya…
  Rumasa jadi jalma loba katuna
  Palidkeun kuring di lautan hampura Anjeun, Yaa..Robbanaa…
  Malar Rohmat Anjeun cindek tur lana.

  Alloohu Akbar..
  Walillaahilhamd..

  (Subang pasisian, 2 Syawal 1431 H)

  Komentar oleh Asep komara — 11 September 2010 @ 8:01 am |Balas

  • hidup subang,,,,,
   subang maju subang gotong royong,,,
   salam kenal ti urang ciater nu nuju ngumara milarian kabeneran anu ti nu kawasa.

   Komentar oleh kiki — 24 Maret 2011 @ 5:31 am |Balas

 6. kumaha atuh???

  Komentar oleh dadi kerewed — 19 September 2010 @ 8:04 pm |Balas

 7. samar ilapat

  mapatmapat samar ilapat
  nu kungsi nyungsi janari
  tutas mitineung lalakon ngeunaan anjeun

  horeng tatu, nu medar lebah ingetan
  nginggeungkeun lemah
  parainti mipir titincakan pikir

  ukur kelemeng, ngadamparan peteng
  katut tiis ibun nu nyaliara
  sakujur raga

  mapatmapat samar ilapat
  anjeun anteng ngorehan ieu kuciwa

  (2010)

  Komentar oleh dadi kerewed — 19 September 2010 @ 8:06 pm |Balas

 8. Sabda Sunda

  Ku: Sanghyang Mughni Pancaniti

  Sunda moal leungit ku ganti wanci
  Sunda moal laas ku robah mangsa
  Sunda moal luntur ku kurunyung taun
  Sunda moal helas ku ilang bulan

  Sunda geus ngancik dina ati
  Sunda geus nyayang dina dada
  Sunda Geus kaukir dina fikir
  Sunda geus manunggal dina rasa

  Brah lumampah.. migawe sunda nu nyata
  jung lumaku.. migawe sunda nu luhung
  jig geura indit.. migawe sunda nu sajati
  Tanda syukur ka Gusti nu Maha Suci

  Dimana geus eling kitu.
  Rek ka wetan, Prak..!
  Rek ka kidul, jug..!
  Rek ka kaler, perk..!
  Rek ka kulon, los..!

  Komentar oleh Sanghyang Mughni Pancaniti — 24 Desember 2010 @ 2:52 pm |Balas

 9. sarae pisannnn

  Komentar oleh ikhsan riksayuda — 14 Januari 2011 @ 10:34 am |Balas

 10. dada karasa eungap,
  ngarenghap rasa na peureus
  kajadian nu baheula
  naha beut karasa deui

  naha diri beut meunang kanyeuri
  raga beut meunang tunggara
  ……………………..
  ……………………..
  ……………………..

  naon tuluyan na,upami teu kahartos ngacung weh ka pribados urang soreang…..

  Komentar oleh ganjar — 25 Januari 2011 @ 5:54 pm |Balas

 11. Hade pisan

  Komentar oleh zauharry — 30 Mei 2011 @ 6:44 am |Balas

 12. sae cu

  Komentar oleh lazivaly — 7 Juli 2011 @ 10:30 am |Balas

 13. RUMINGKANG
  ku : Bunga Dessri Nur Ghaliyah

  ari diri keur nyorang…

  pikiran sok ngawang-ngawang…

  hate hariwang

  paanggang

  lamun emutan beurat…

  kadang sok hayang ngadat

  kapeurih ngagedat

  ngolebat…

  kasuat-suat…

  aya anggang dina raga…

  katresna dina dada…

  kingkin dina jiwa…

  kamana kudu diteang?

  na kamana kuring kudu datang?

  anjeunna geus miang…

  raga jadi anggang…

  tapi…

  tapi ati tetep raket

  hate deukeut…

  geugeut…

  meumeut…

  lain waktuna kesel…

  geus lain usumna sebel…

  ngado’a…

  menta kanu maha kawasa…

  mapalerkeun jiwa…

  nenangkeun raga

  matak tiis dina dada…

  yakin da Gusti mah moal mirosea…

  mikanyaah balarea…

  kaasup anjeunna nu aya di alam baka…

  tangtu rahmatna bakal dibuka…

  amin…

  Komentar oleh bunga — 31 Juli 2011 @ 5:08 am |Balas

 14. KALANGKANG HEULANG

  Nungguan kalangkang heulang
  Ngitung taun milang bulan
  Beak waktu ilang poe
  Ku harianeun taya datang nembongan
  Duh gusti ……. kumaha abdi
  Mundur leuwi,maju nyeri
  Rek cicing meulitna ati
  Dua windu kalangkung,raga geus salin rupa
  Katineung geus jadi keueung
  kaasih geus jadi peurih
  Duh ….. kuharianeun teuing heulang
  lapur kutaya pisan nembongan

  Komentar oleh nuraeni — 13 Desember 2011 @ 2:43 am |Balas

 15. kang aya puisi anu mp3 teu ?

  Komentar oleh Idik Sidik — 17 Februari 2012 @ 2:19 am |Balas

 16. Papagah Aba ka warga Pangandaran

  Abah ngarasa warga pang lama na..
  saban saban tas shalat ashar abah nyawang ka sarakan abah Pangandaran
  mang alam-alam abah tara datang ka tatar Pangandaran.
  Abah ngarasa waas sadayana warga lama kababad warga anyar
  warga anyar pangandaran tatakramana kawas warga barat..!
  Malah warga Lama kababawa sakaba-kaba lantaran pangajak warga anyar

  Saprak Tas Tabrakan parna Abah jarang nganjang ka Pangandaran
  Abah nagrandapan papah ajrag-ajragan lantaran alat papah Patah,
  Lantaran hayang nyawang ka sarakan kapaksa abah datang

  sadayana warga lama sasalaman ka abah, ngan warga anyar kawasna asa-asa
  warga lama balaka ka abah, waraga anyar tara patanya atawa nganjang ka warga lama, abag ngarasa was..was naha warga pangandaran kawas hayam tara patanya..!

  Abah nyawang na angan angan kawasna masyarat pangandaran anyar ngan hayang ngarah

  Komentar oleh Yadi — 3 Maret 2012 @ 11:40 am |Balas

  • alah abah calakan lah kawas bapa sastra,

   bapa sastra kalawan garwana angkat ka pasar,
   maksad angkatna balanja kabaya.
   lantaran kabayana rada marahal,
   kapaksa bapa sastra kalawan garwana,
   jajan martabak sajah ah…

   Komentar oleh edih hernawan — 20 Januari 2013 @ 10:51 am |Balas

 17. Basa jago mimiti disada
  tina ranjang Ambu luncat kana
  bulan
  mulung bentang – bentang
  nu diawurkeun ku sanghyang
  lain keur Ambu sorangan
  ambu datang mawa bentang
  jaga bekel hirup urang
  rumingkang di bumi alam.

  Komentar oleh Ade gumelar — 18 April 2012 @ 3:24 pm |Balas

 18. Jungjunan
  Rancucut awak teu dirasa
  Endah na harepan
  Malah mandar jadi panglipur kalbu
  Minuhan angen angen jeung harepan

  Komentar oleh Uuy Rahayu — 14 Oktober 2012 @ 4:42 am |Balas

 19. RUMASA
  Rumasa ayeuna kuring sumerah da bongan karasa taya tangan pangawasa ..
  ati beuki nyeuit..peurih liwat watesan nyeri basa cimata asak…
  kacida saheng ngagulidag mapay pipi pangsisina..
  geuning ieu hate bet leeh ku nami salira…
  cenah ceuk beja mah kuring digjaya..boga kawasa …
  tapi naha ieu hate bet jumeriit ngalengis tukangeun rambut salira..
  boa enya ieu teh ghoib..
  boa enya ieu teh nu teu neurak dicacag akal..?
  boa enya..kuring teh batara lengser nu ngalungsar na lahunan salira???
  kunaon ieu hate hayang dipepende simpe…….
  Lisher GCA….2013

  Komentar oleh Lilis Herawati — 2 September 2013 @ 3:39 pm |Balas


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Kirim komentar

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: