mifka weblog

Sekedar Catatan

 • Lazada Indonesia

  belanja online aman

Murang-Maring: Kumpulan Carita Pondok Godi Suwarna

Posted by Badru Tamam Mifka pada 13 Oktober 2009


Para panggung nagara marawa poster, démonstrasi, lantaran ngarasa diteungteuinganan ku rahayat. Pédah éta, rahayat ngahenang-hening, ngeunah nyandang ngeunah nyanding, ari para pamingpin awak begang pikir rungsing. Enya, di nagara nu sugih mukti mah, nu démonstrasi téh pamingpin ka rahayat, sakumaha anu kapanggih dina carpon “Murang-Maring”. Geus hamo bireuk, kumaha gaya Godi Suwarna dina ngarang Carpon. Boa baris dituding ngaruag pakem, ngajungkir-balikkeun logika. Teu kasengker ku alam katut kailaharan.

Pangarang ngeunah baé nepungkeun Oidipus jeung Sangkuriang, ngantep Kéan Santang jeung Lodaya terah Pajajaran sina tarung, atawa mapandékeun si Kabayan ka si Régang jalma kuru rengkung jangkung lir régang paragi moro langlayangan.

Dina Murang-Maring, kumpulan carita pondok, Godi Suwarna pohara tapisna ngulinkeun basa Sunda. Kecap-kecap téh bisa diperuhkeun, henteu ngandung harti sajalantrahna baé, tapi bisa ngandung kakuatan deuih.

Murang-Maring
Kumpulan Carita Pondok kénging Godi Suwarna
Wedalan PT Kiblat Buku Utama
Citakan 1, 1985
Citakan 2, 2004

13 Tanggapan to “Murang-Maring: Kumpulan Carita Pondok Godi Suwarna”

 1. llek said

  bagus

 2. fianti said

  lihat artikel-artikel dalam bahasa sunda nya dong, soalny banyak tugas anak SMP yang mau bikin lewat internet.

 3. misgianto said

  SERAT KALA MESAT

 4. ferdy said

  bagus banget…..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 5. sUnda iS tHe bEst…….


 6.    makasih infonyaa . :)

 7. abang said

  baguuuuuuusssssssssssssss

 8. fitmel said

  wahhh…. carpon’y mna nich…..???

 9. rzkinur said

  tlong buatin carpon yang pendek / singkat

 10. ammar said

  ini teh bagus teuing!

 11. Azri said

  tolong buatkeun carpon donk!!!
  aya pr yeuh!!!

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogger menyukai ini: