||
you're reading...
Ω Buku Sunda, Ω Kump. Carpon

Murang-Maring: Kumpulan Carita Pondok Godi Suwarna


Para panggung nagara marawa poster, démonstrasi, lantaran ngarasa diteungteuinganan ku rahayat. Pédah éta, rahayat ngahenang-hening, ngeunah nyandang ngeunah nyanding, ari para pamingpin awak begang pikir rungsing. Enya, di nagara nu sugih mukti mah, nu démonstrasi téh pamingpin ka rahayat, sakumaha anu kapanggih dina carpon “Murang-Maring”. Geus hamo bireuk, kumaha gaya Godi Suwarna dina ngarang Carpon. Boa baris dituding ngaruag pakem, ngajungkir-balikkeun logika. Teu kasengker ku alam katut kailaharan.

Pangarang ngeunah baé nepungkeun Oidipus jeung Sangkuriang, ngantep Kéan Santang jeung Lodaya terah Pajajaran sina tarung, atawa mapandékeun si Kabayan ka si Régang jalma kuru rengkung jangkung lir régang paragi moro langlayangan.

Dina Murang-Maring, kumpulan carita pondok, Godi Suwarna pohara tapisna ngulinkeun basa Sunda. Kecap-kecap téh bisa diperuhkeun, henteu ngandung harti sajalantrahna baé, tapi bisa ngandung kakuatan deuih.

Murang-Maring
Kumpulan Carita Pondok kénging Godi Suwarna
Wedalan PT Kiblat Buku Utama
Citakan 1, 1985
Citakan 2, 2004

About these ads

About Badru Tamam Mifka

Badru Tamam Mifka. Lahir di Tasikmalaya, 15 April 1983. Kini tinggal di Bandung.

Diskusi

13 thoughts on “Murang-Maring: Kumpulan Carita Pondok Godi Suwarna

 1. bagus

  Posted by llek | 28 Oktober 2009, 7:54 am
 2. lihat artikel-artikel dalam bahasa sunda nya dong, soalny banyak tugas anak SMP yang mau bikin lewat internet.

  Posted by fianti | 2 November 2009, 3:31 am
 3. SERAT KALA MESAT

  Posted by misgianto | 22 Desember 2009, 7:53 am
 4. bagus banget…..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Posted by ferdy | 9 Maret 2010, 4:25 am
 5. sUnda iS tHe bEst…….

  Posted by ades pratisi | 15 Maret 2010, 6:26 am
 6. baguuuuuuusssssssssssssss

  Posted by abang | 3 April 2010, 3:48 am
 7. wahhh…. carpon’y mna nich…..???

  Posted by fitmel | 12 April 2010, 11:51 am
 8. tlong buatin carpon yang pendek / singkat

  Posted by rzkinur | 16 April 2010, 12:42 pm
 9. ini teh bagus teuing!

  Posted by ammar | 29 April 2010, 9:27 am
 10. tolong buatkeun carpon donk!!!
  aya pr yeuh!!!

  Posted by Azri | 4 Mei 2010, 12:39 pm
%d blogger menyukai ini: