mifka weblog

1 Januari 2009

Milangkala Kamelang

Filed under: Ω Puisi Sunda — by Badru Tamam Mifka @ 4:50 pm
Tags: ,

Milang taun lir milang kalangkang
Ngonci wanci ku ingetan nu limpeuran
Gurudug diudag guludug umur
Nyangsaya kasura cucuk hirup
Sakapeung sasar ku hawar, Gusti,
Sakapeung geumpeur ku pati

(more…)

Iklan

15 Februari 2008

Jungjunan (2)

Filed under: Ω Puisi Sunda — by Badru Tamam Mifka @ 9:21 pm
Tags: ,

Jungjunan…
Sok hoyong terang sareng kalangkang saha
anjeun ayeuna anteng neuteup girimis
Mungguhing wirahma rasa wanoja
lir haleuang nu disidem
Ukur wasa naratas implengan
Ngawawaas kumelip langit-langit ati
nu pinuh rusiah…


(more…)

28 Januari 2008

Jungjunan (1)

Filed under: Ω Puisi Sunda — by Badru Tamam Mifka @ 5:30 am
Tags: ,

Bongan urang tepung, Jungjunan
najan saliwat mung tibelat nyegat
renung gumulung ngejat
tingkalacat cilingcingcat
ngagurat bengbat
Cuang-cieung neang katineung
Luak-lieuk meungkeut heuleut kageugeut
pupuntang dina regang kamelang
Ringkang nyorang lolongkrang kahayang
sakapeung keueung, Panutan,
sakapeung ludeung…

(more…)

1 Januari 2008

Wilujeng Sumping, Anaking

Filed under: Ω Puisi Sunda — by Badru Tamam Mifka @ 5:26 am
Tags: , ,
Anaking…
Bismillah ngayuga lampah, Anaking
Balukar jangar neunggar kahayang
Balukar sasar medar rumingkang
Sing jembar sabar
Tong jadi hambar ihtiar…Kalangkang beurang sok ngolo
Hariring peuting sok ngadodoho
Raksa rasa ukir pikir

Mun gering tong rungsing
Mun cageur tong badeur
Sujud mun pareng dipinding
Sukur mun pareng dipondong

Ulah ceurik jadi jalma leutik
Ulah sombong abong di gedong
Lain batur, kabeh ge dulur
Neang halal, awurkeun amal
Ulah lieur ku madu dunya
dumeh perlaya moal sulaya…

Januari 2008

1 Februari 2007

Sumalindung

Filed under: Ω Puisi Sunda — by Badru Tamam Mifka @ 5:24 am
Tags: , ,
Najan liwung kakurung tungtung
Najan muyung kakurung layung
Jung sumalindung kanu Agung
Duh, Gusti wiati pangarti
Nu sajati mariksa ati
Nu rancage ngawasa simpe hate
Nu ngatur sesa umur
Nu suci ngaraksa wanci
Salawasna hirup jeung pati moal pahili

Najan gumulung digelung untung
Najan nangtung manggung di gunung
Jung sumalindung kanu Agung

Duh, Gusti malati sanubari
Anging Anjeun nu surti
hariring kuring
Boh eunteup dina keukeup raheut
Boh eunteup dina keukeup geugeut
Salawasna teuteup Anjeun tuhu dina puhu kalbu…

Sumedang, Februari 2007

« Laman SebelumnyaLaman Berikutnya »

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.