||
archives

Teks Sawer Panganten

This tag is associated with 3 posts

Contoh Teks Sawer Panganten (6)

Pun sapun amit paralun ka batara ka batari nu di luhur nu dihandap nu ngageugeuh bumi langit di buana panca tengah nu ngajaring beurang peuting kula amit paralun nitiskeun kandungan ati medarkeun kandungan rasa marepehan hirup hurip papaes pamageuh rasa panungkus aci birahi neda angung nya tawakup hampura nu caralik darana dagoan heula mokaha kesel … Baca lebih lanjut