Contoh Teks Sawer Panganten (6)

Pun sapun amit paralun ka batara ka batari nu di luhur nu dihandap nu ngageugeuh bumi langit di buana panca tengah nu ngajaring beurang peuting kula amit paralun nitiskeun kandungan ati medarkeun kandungan rasa marepehan hirup hurip papaes pamageuh rasa panungkus aci birahi neda angung nya tawakup hampura nu caralik darana dagoan heula mokaha kesel […]

Contoh Teks Sawer Panganten (3)

(Disusun ku E. Djuwardi Sumedang ) Dangdanggula 1. Bismillahi kawitaning muji Muja nyebat asma Pangeran Nu welas asih ka kabeh Ngurus sadya mahluk Eusi alam  taya nu kari Gusti urang sadaya Geusan  sumalindung Ka bingah sareng ka sesah Nu karaos musibat ageung jeung alit Mantna nu ngraksa. 2. Sabdana mumuji ka Gusti Ngahaturkeun salam miwah […]

Contoh Teks Sawer Panganten (2)

Nyukcruk galur ti karuhun Nutur lacak para wali Nyambung ka bala rea Titinggal ti nini aki Ngawaris kabudayaan Seni sunda sawer asli Seni sunda pikeun suluk Gambaran siloka diri Hirup ulah kajongjonan Mawa diri sing taliti Satincak make pikiran Pikiran ieu pepeling Papeling jalan pituduh Nuduhkeun diri sing lilir Hahalang lugay disinglar Mun hayang salamet […]